آبان ۲۰, ۱۳۹۷

هر آنچه را دوست دارید؛ می خرید؟

 هر آنچه را دوست دارید؛ می خرید؟ برخی از ما هر آنچه را که دوست داشته باشیم می‌خریم و آن را به هر نحوی که شده  به دکوراسیون […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۷

ویژگی های یک چیدمان جذاب

ویژگی های یک چیدمان جذاب هنگام صحبت از کیفیت در دکوراسیون منزل معمولاً موضوع از دیدگاه زیباشناختی موردبررسی قرار می‌گیرد و ویژگی‌های یک چیدمان جذاب بررسی می‌شود. اینکه چگونه باکیفیتی مناسب؛ به جلوه‌ای دلخواه دست پیدا کنیم. […]