شهریور ۹, ۱۳۹۷

فرش چگونه تولید میشود؟

فرش۷۰۰شانه چگونه تولید میشود؟ ♦فرشهای۷۰۰شانه با دومدل دستگاه مختلف بافته میشود ۱-دستگاه hcpX2ساخت بلژیک ۲-دستگاه تبدیلی که به محصولات آن طرح ۷۰۰شانه گفته میشود. فرش های […]